xarakterik

xarakterik
sif. <yun.> bax səciyyəvi. Xarakterik cəhət. – Qlier Azərbaycan mövzusunda <«Şahsənəm»> opera yaradarkən folklorumuzun bütün melodiya zənginliyindən istifadə edə bilməmiş, Azərbaycan musiqisinin lad, vəzn və nüanslarının bütün xarakterik xüsusiyyətlərini öyrənə bilməmişdir. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • xarakter — 1. <yun.> 1. Bax xasiyyət. Zeynalda xudkam bir sənətkar xarakteri vardı. S. H.. Mahnı xalqın milli xarakterini canlı surətdə ifadə edən böyük bir ilham məhsuludur. Ə. Bədəlbəyli. 2. ədəb. inc. Tip, surət, obraz. M. F. Axundzadənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gülmək — f. 1. Müəyyən bir hiss nəticəsində (məs.: sevindikdə, şənləndikdə, gülməli və ya mənasız bir şey gördükdə), habelə bəzi əsəb sarsıntıları anında xarakterik səslər çıxararaq öz duyğusunu bildirmək (ağlamaq əksi). Zəmani hicrdə gəh ağlayıb, gəhi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • klassik — 1. <lat.> 1. Elm, ədəbiyyat, incəsənət sahəsində ən tanınmış, ən görkəmli və məşhur şəxsiyyət. Böyük Azərbaycan klassikləri. – Bir azdan sonra ruscanı yaxşı öyrəndikdə, Cəfər rus klassiklərinin əsərlərini əslində oxumağa başladı. M. A.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pivə — is. <rus. пиво> Arpa səmənisindən hazırlanan azspirtli köpüklü içki. Pivə mayası. Mayaotu pivəyə xarakterik və acıtəhər dad verir. – <İlyas:> Mənə də iki stəkan pivə verdilər, içdim. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”